Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt miljöarbete.
På riktigt!

Det finns bara en jord. Och den jorden är vårt hem. Vi vill arbeta i ett partnerskap tillsammans med den här planeten, vårt enda hem i detta oändliga universum. Helt enkelt vara planetskötare som miljöprofessorn Johan Rockström pratar om. Därför väljer vi att ha ett tydligt miljöfokus och använder bland annat därför ultrarent vatten.

  Miljöfrågor är viktiga för oss och utgör en oskiljaktig del av vår verksamhet.

  Vi håller oss ständigt uppdaterade med utvecklingen av nya produkter och redskap för att underlätta för våra kunder, medarbetare och den omgivning vi verkar i.

 Framförallt genom att vi använder ULTRARENT VATTEN istället för kemikalier.

  Att ej använda kemikalier i vårt dagliga arbete

  Omställning till fossilfria bränsleslag

  Ställa krav på våra leverantörer om kravmärkt utrustning

  Våra anställda ska känna delaktighet och engagemang i våra miljöfrågor

  Vi ska minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår verksamhet

  Driftsplanering skall ske med så korta och så få transporter som möjligt i syfte att spara vår miljö

  Att källsortera och återvinna restprodukter